Amsterdamsestraatweg 14, Maarssen. Nederland
(+31) 6 - 45867479 RH@LinguaMorfi.nl

Privacybeleid LinguaMorfí

In het kader van de nieuwe Europese privacy wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR General Data Protection Regulation) die van kracht is geworden op 25 mei 2018. AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR General Data Protection Regulation), is door LinguaMorfí het voorliggende Privacybeleid op gesteld.

Dit beleid is bedoeld om u informeren over hoe uw gegevens bij ons worden verwerkt en geregistreerd staan.

Wij willen vooraf benadrukken dat uw gegevens zonder uw medeweten nooit worden verkocht of gedeeld met derden.

Welke gegevens worden of zijn door LinguaMorfí verwerkt?

 • Klantgegevens: (firma)naam, adresgegevens (zowel fysiek als post), afdelingen/divisies, postcode, woonplaats, website, telefoonnummer(s), eventuele faxnummer(s) en emailadressen.
 • Persoonlijke gegevens van contactperso(o)n(en): aanhef, voornaam, achternaam e-mailadres.
 • Facturatiegegevens: zie bedrijfsgegevens: afleveradres, factuuradres, telefoonnummer.
 • Gegevens opgenomen in berichten (bijvoorbeeld e-mails, nieuwsbrieven) aan ons gezonden.
 • Gegevens in offertes en/of algemene voorwaarden.
 • Documentatie die ter vertaling is aangeboden, zowel in bron- als doeltaal, Engels- en Nederlandstalig.

Hoe verkrijgen wij persoonlijke gegevens?

 • Correspondentie via email, offerte, nieuwsbrieven, facturen, telefonisch contact.

Wie heeft toegang tot deze gegevens?

 • Eigenaar Raoul Hagenbeek (LinguaMorfí).
 • Eigenaren andere vertaalbureaus indien hiermee wordt samengewerkt (bijvoorbeeld vanwege de grootte van een vertaling, het type specialisme voor de vertaling, overige talen), zulks na overleg met de klant/opdrachtgever.
 • Belastingdienst of andere autoriteiten indien van toepassing: alle wettelijk vereiste gegevens op de facturen en bedrijfsadministratie.

Waar worden uw gegevens bewaard bij LinguaMorfí?

 • De gegevens worden (digitaal) bewaard op onze beveiligde computers, facturen worden tevens als hard-copy bewaard. Er worden geen gegevens buiten Nederland bewaard.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens bij LinguaMorfí?

 • Nieuwsbrieven, e-mailberichten: 5 jaar.
 • Vertalingen: oneindig in verband met opbouw terminologie/begrippenlijst.
 • Facturen en factuurgegevens: 7 jaar (conform wettelijke vereisten Belastingdienst).

Hoe kunt u uw persoonlijke gegevens bereiken, bijwerken of verwijderen?

 • U kunt ons door middel van een e-mail of een brief verzoeken om uw gegevens in te zien, aan te passen en/of te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de gegevens in dit document. Wij verwerken dan uw wens in onze administratie.